Osteopathie

Osteopathie: integraal herstel
Een osteopaat ziet het lichaam als een netwerk van samenwerkende systemen die elkaar wederzijds beïnvloeden. Deze vorm van geneeswijze gaat ervan uit dat het lichaam een eenheid is en behandelt de hele mens. Niet alleen het symptoom.

Als osteopaat onderzoek ik met mijn handen. Ik ga op zoek naar de plekken waar ik bewegingsverlies aantref. Hiervoor onderzoek ik het bewegingsapparaat (gewrichten en spieren), de viscerale structuren (de buik en borstkas) en de schedel. Zo stel ik vast waar in het lichaam bewegingsverlies is. Volgens de osteopathische visie kan bewegingsverlies leiden tot een verstoring in het lichamelijk evenwicht. Dit geeft op den duur klachten.

In principe heeft het lichaam van nature het vermogen om weer in evenwicht te komen. Toch blijkt soms dat dit zelfherstel niet meer lukt en blijven de klachten of worden ze zelfs chronisch. Dan kan osteopathie helpen.

Ik kijk naar wat u als uniek mens nodig hebt om uw volledige gestel opnieuw in evenwicht te brengen. Na het intakegesprek en het onderzoek behandel ik u met manuele (met de handen) technieken.