Uw Consult


Uw osteopatische behandeling verloopt als volgt:

Uw persoonlijke profiel. Maakt u een eerste afspraak voor een consult? Dan stuur ik u een intakeformulier toe. Hierop vult u uw klacht(en), uw medische voorgeschiedenis en algemene symptomen in. De vragenlijst nemen we bij het eerste consult samen door. Zo krijg ik een volledig beeld van u en uw klacht(en), en kan ik u gericht onderzoeken.

Uw onderzoek. Als osteopaat onderzoek ik met mijn handen. Ik ga op zoek naar de plekken waar ik bewegingsverlies aantref. Hiervoor onderzoek ik het bewegingsapparaat (gewrichten en spieren), de viscerale structuren (de buik en borstkas) en de schedel. Zo stel ik vast welke verstoringen er in het lichaam aanwezig zijn. Hierna volgt de behandeling.

Aantal behandelingen. Na de eerste behandeling komt u terug voor controle en behandeling. De ervaring leert dat klachten na twee tot vijf consulten sterk verminderen of verdwijnen.

Voor een consult hebt u geen verwijzing van uw huisarts nodig.
U belt me of u stuurt me een mail.